Ballagás és tanévzáró ünnepség

Június 15-én (pénteken) 16.30 órakor került sor iskolánkban a ballagásra és a tanévzáró ünnepségre.

A 8.C, a Tagozat 8. osztályos tanulói és azok a 6. évfolyamos diákok, akik felvételt nyertek a gimnáziumba, az osztálytermekben köszöntek el osztályfőnökeiktől, és a csengő hangjára megilletődve indultak utoljára útnak az ismerős folyosókon. A Himnusz után az udvaron meghallgatták énekkarunk előadását, majd a hetedikesek búcsúztató műsorát, ezután ők maguk is elbúcsúztak az iskolától, a tanároktól és a diáktársaktól. Bábelné Rein Mária igazgató asszony megható szavakkal köszönt el minden végzős tanulótól, méltatta a nyolc évig kitűnő diákok és szüleik érdemeit. Az ünnepi beszédek után színes léggömböket eresztettek szabadon, majd átvehették rokonaiktól, ismerőseiktől a virágcsokrokat, apró ajándékokat. Végül az ünnepélyes zászlóátadás és zászlóátvétel következett, amellyel a ballagók végképp elköszöntek az iskolától.
Ezután a második osztályosok énekszámával megkezdődött a tanévzáró ünnepség. Igazgató asszony rövid összefoglalást adott a mögöttünk álló tanévről, meghallgathattunk egy szép verset, utána pedig mind a tanulásban, mind a sportban jól teljesítő diákok nevét felolvasták. Természetesen kiszólították kitűnő tanulóinkat is, akiknek intézményünk vezetői személyesen gratuláltak.
Az ünnepélyes pillanatok után átadásra került a kiemelt alapítványi jutalom (díjazottak: Both Marietta, Erős Milán, Antal Botond, 8.C), a Vörösmarty-díj (díjazottak: Glöckler Éva, Ferencz Péter, 8.C), a TS-Gastro-díj (díjazott: Palkó Barnabás, 8.SA), az Év Pedagógusa-díj (díjazott: Bolbachné Iszkádi Marianna), az Év Munkatársa-díj (díjazott: Baranyi Zsoltné), a Pedagógus Érdemérem (díjazottak: Bölcsföldi Árpádné, Gálosné Barabás Aranka, Tolácziné Frittmann Ildikó). Az ünnepélyes aktus után iskolánk lelkészei áldást mondtak, közösen imádkoztunk, végezetül igazgató asszony és Andorka Gábor főigazgató úr ünnepélyesen lezárta a 2017/2018-as tanévet.
A Szózat elhangzása után a bizonyítványosztásra, a könyvjutalmak és oklevelek átadására a tantermekben került sor.

Gratulálunk kitűnő tanulóinknak, díjazottjainknak, jutalmazottjainknak!
Köszönjük a műsort adó diákoknak és felkészítőiknek a szereplést!

A további képek megtekinthetők a Médiatárban.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.