Hetirend

H E T I R E N D

2019. április 15-től április 21-ig
(31. tanítási hét)
“B” hét

„A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.”
(Péld 15,1)

Hétfő, április 15. (147.)

1. 7:45-kor Barcsik Zoltán iskolalelkész húsvéti istentiszteletet tart a felső tagozatnak az evangélikus templomban. Sorakozó az iskolaudvaron 7:35-kor, indulás 7:40-kor. Énekfüzetet hozzanak magukkal!
Felelősök: osztályfőnökök
2. 9 órától a 7. évfolyamos lányok HPV elleni oltása,
9:15-től orvosi pótszűrés (hiányzó tanulók) lesz az orvosi szobában.
9:30-tól a tagozat tanulóinak orvosi vizsgálatára kerül sor.
Felelős: Fertőné Kecskés Angéla védőnő
3. A 6. órában vezetőségi megbeszélés lesz.
4. 16 órától Holokauszt megemlékezés, 16:30-tól koncert a Zsinagógában.

Kedd, április 16 . (148.)

1. 7:45-kor Schaller Bernadett iskolalelkész húsvéti istentiszteletet tart az alsó tagozatnak az evangélikus templomban. Sorakozó az iskolaudvaron 7:35-kor, indulás 7:40-kor. Énekfüzetet hozzanak magukkal!
Felelősök: osztálytanítók

2. Werb Szilvia egyetemi konzultáción vesz részt.
3. A 2. órában a 6.B és 6.C osztály 2 németes csoportja múzeumi foglalkozáson vesz részt. Felelősök: Forray Edit és Gász Anita tanárnők
4. A tagozat 8. osztályosai “Az ébredő természet” témájában a 3-4. órában Sötét-völgybe mennek a Haramia-forráshoz.
Felelősök: Aradi Valéria és Nikolov Beáta tanárnők

Szerda, április 17. (149.)

1. Horváth Szilvia tanító néni gyereknapon van, tanóráit helyettesítjük.
2. A tagozat 5-6-7. osztálya az 5. órában kézműves foglakozáson vesz részt a Völgységi Múzeumban.
Kísérők: Makkai Ilona és Jurasitsné Lőrinc Ildikó tanítók
3. A tagozat 1-4. osztálya jutalom fagyizáson vesz részt a 4. órában.
Felelősök: Borsosné Schwáb Rita és Bolbachné Iszkádi Marianna tanítók
4. Délután a 4.C osztály tanulói Zengővárkonyba kirándulnak.
Felelősök: Csizmadiáné Énekes Piroska és Érethné Kiss Gabriella tanítók

Csütörtök, április 18.

Péntek, április 19. Nagypéntek

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(Jn 3,16)

Szombat, április 20. Nagyszombat

„Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson el hozzád kiáltásom!”
(Zsolt 102,2)

Vasárnap, április 21. Húsvét vasárnap

„Krisztus mondja: Halott voltam, de íme élek örökkön-örökké,
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”
(Jel 1,18)

Közlemények

Solymár Imre Városi Könyvtár – német szépkiejtési verseny

4. évfolyam
1. hely – Bechtel Gerda Hanga – 4.B
2. hely – Zauner Marcus Matthias – 4.B
3. hely – Fauszt Bernadett – 4.B
Felkészítőjük: Sántáné Havasi Helga tanító néni

5. évfolyam
2. hely – Vass Lili Hanna – 5. B
Virányi Péter (5.B) külön dicséretben részesült az ismeretlen szöveg folyamatos és értő olvasásáért.
Felkészítője: Forray Edit tanárnő

6. évfolyam
2. hely – Deér Zsuzsanna – 6.C
Felkészítője: Németh Tibor tanár úr

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny – megyei forduló eredményei

2. hely – János Bernát – 2.C
3. hely – Bischof Márton – 2.C
Felkészítőjük: Reiser Kornélia tanító néni

9. hely – Feith József – 4.B
Felkészítője: Sántáné Havasi Helga tanító néni

9. hely – Deér Zsuzsanna – 6.C
Felkészítője: Kovács Erzsébet tanárnő

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítőiknek az eredményeikhez!