Trianon100

„Ránk, magyarokra nézve Trianon a világtörténelem egyik legnagyobb szégyene, igazságtalansága és kegyetlensége!

Trianon100

Amikor 1914 nyarán eldördült a végzetes szarajevói pisztolylövés, amely kioltotta Ferenc Ferdinánd trónörökös életét, Magyarország belekeveredett a nagyhatalmak hegemonikus törekvéseiért folytatott, világméretűre duzzadt háborúba. És amikor ezt a 4 évig tartó öldöklő küzdelmet az Ausztria-Magyarország szövetséges hatalmak elvesztették, a legyőzöttek sorsában Magyarországnak is osztoznia kellett.
A Párizs melletti Trianon kastélyban aláírt békeszerződés értelmében az ország elvesztette területének több mint 2/3-át, lakosságának közel 2/3-át! Ezzel Magyarország egy európai nagyhatalom egyre súlyosabb és szuverénebb részéből az európai kisállamok sorsának részese lett. Önálló ország lett, de olyan helyzetben, amely kiszolgáltatta a nagyhatalmak akaratának. Számára legfeljebb csak az ügyes lavírozás maradt az ellentétektől előbb látszólagosan, majd egyre nyíltabban szaggatott európai erőtérben.
Trianonban egyértelműen megtagadták a népek önrendelkezési jogát. Végső fokon a trianoni béke még súlyosabb állapotokat teremtett, mint amelyet orvosolni akartak, ugyanis az utódállamok 42 millió lakosára mintegy 16 millió más nemzetiségi jutott.”

(Részlet Száraz Miklós György: Fájó Trianon című könyvéből)

„Trianon100” emlékére ajánljuk felsős diákjaink figyelmébe az erről készült digitális oktatási anyagot továbbgondolásra, mérlegelésre és a tanulságok levonására.
www.trianonszaz.hu

Az érdeklődőket további műsorok várják a mai napon a Magyar Televízió Duna csatornáján 19.05 órakor, illetve a Duna World csatornán 14.00 órakor.

Egyéb program

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.