Iskolatörténet

A Völgység fővárosának, Bonyhádnak értékes hagyományai vannak a nevelés és az oktatás területén. A négy vallásfelekezet már a 18. században iskolákat alapított és tartott fenn. 1905-ben alakult meg a római katolikus polgári leányiskola, hagyományokat őrző falai között pedig 1948-ban elkezdte működését az Állami Általános Iskola, a mai Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola.

Az iskolánk a városunk egyik legrégibb oktatási intézménye. 1905-ben alapították az Immaculata lányintézetet, melyet Paulai Szent Vince rendi apácák vezettek, és tanították a lányokat.

1948-tól Állami Általános Iskolaként működött tovább.

Ilyen az iskola régi bejáratának fakapuja. Ma már nem ez a főbejárat. A régi tornateremben a karzat még megvan, alatta lévő teret beépítették szertáraknak, és a terem felőli nyitott részét is bezárták, ezt öltözőként használjuk.

A tornaterem bejárata is őrzi a régi kápolna bejáratának vonalát, bár a faajtót sajnos már fémre cserélték.

Az 1954/55-ös tanévben merült fel az akkori tantestületben a névválasztás gondolata. Az iskolának nevet kerestek, és úgy gondolták, hogy a városban hosszú időt eltöltő, a Perczel családnál nevelősködő Vörösmarty Mihály a legmegfelelőbb.

Palkó József tanár felajánlotta, hogy megfesti a költő arcképét, amelyet a mai napig megtekinthetünk iskolánkban. 1955. május 28-án volt a névadóünnepség, amelyen az akkor még aktívan működő szekszárdi laktanya küldöttsége egy nemzetiszínű zászlót adományozott. Szép és jelenleg is élő hagyományunkká vált, hogy tanév végén a ballagáskor a nyolcadikos diákok átadják ezt a zászlót a hetedikeseknek.

December 1-jén, névadónk születésnapján, megemlékezünk névadónkról, tartalmas, érdekes programokat, versenyeket szervezünk a tanulóinknak.

Mivel az intézményünk 1955-ben, hatvan évvel ezelőtt, vette fel a Vörösmarty Mihály nevét, 2015 tavaszán megemlékeztünk erről, ünnepéllyel, a régi igazgatóink, kollégáink vendégül látásával. Az egyik program az volt, hogy az iskola udvarán a gyerekek megformázták a hatvanas számot.

2017.augusztus 31-ig a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Vörösmarty Mihály Tagintézményeként működtünk.

2017.szeptember 1-jétől a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola néven és a Magyar Evangélikus Egyház fenntartása alatt működünk.

Ötszázkilenc tanuló jár az iskolánkba. 23 tanulócsoportunk van az általános iskolai részen, és 2 a speciális tagozaton. A tantestületünk 54 főből áll, néhány kolléga áttanít tőlünk a Gimnáziumba.

Mivel két tanyelvű iskola vagyunk, ezért minden osztályban bontva vannak a nyelvi órák. Magas létszámú osztályaink a magyar és matematika órán is bontva sajátíthatják el az ismereteket. Több évfolyamon magyar és matematika tantárgyból fejlesztőfoglalkozásra is van lehetőségünk.

Az iskolánkban dolgozókra, tanítókra mindig jellemző volt a nyitottság, a változtatás, az új dolgok bevezetése. Így került bevezetésre 1971-ben a német nemzetiségi nyelvoktatás, hiszen eddig csak oroszul lehetett tanulni. Ezt követte, a megyében először, a német két tannyelvű oktatás bevezetése. Azóta rendszeresen van nálunk Németországból vendégtanár, aki segíti tanulóinkat a nyelvtanulásban. 2010-ben elsőként az ország két másik általános iskolájával együtt indíthattuk el a Deutsches Sprachdiplom nyelvvizsga lebonyolítását. Tanulóink ingyen, a német órákon és felkészítő szakkörön készülve tehetik le a német nyelvvizsgát.

1982/83-as tanévben kísérleti programként bevezetésre került Zsolnai József által kidolgozott NYIK módszer (Nyelvi irodalmi és kommunikációs nevelési program).
1986/87-es tanévtől az első osztályok már választhatták.

2009-től kezdve folyik iskolánkban a kompetencia alapú oktatás.

2001-2005 között a Szegedi Táltos Iskola irányítása alatt művészeti oktatás folyt iskolánk falai között. Ezen keretek közt volt két rajz, két kézműves, fazekas és tánccsoportunk. Rendszeresen rendeztünk kiállításokat az elkészült munkadarabokból, képekből, rajzokból.

2015-ös tanévben vezettük be az első évfolyamon a „Gondolkodásfejlesztés táblajátékokkal” programot. A gyerekek tanórán, szabadidőben ismerkedhetnek meg a különböző táblajátékokkal.

2016-tól elnyertük az „ÖKO-Iskola” címet.

Intézményünkben fontosnak tartjuk a tehetséggondozást. Versenyeket, tanulmányi kirándulásokat, projekteket színházlátogatásokat szervezünk a tanítványainknak.  Ezeket a lehetőségekhez mérten anyagilag támogatja az „Gyermekekért” alapítványunk.

1985-ben kezdődött az épületek rekonstrukciója. A régi épületek helyén új, modernek épültek. Az alsó tagozat ekkor költözött be az anyaépületbe, hiszen eddig a Bajcsy udvarban folyt a tanítás és csak ebédelni jöttek be a gyerekek az anyaépületbe. Új tornaterem is készült öltözőkkel, vizesblokkal, amiben párhuzamosan két osztály is tarthat testnevelés órát. A régi tornaterem, ami régen kápolna volt, új parkettát és elválasztó ajtót kapott. Pár éve az öltözőjét kibővítették, felújították és itt is elkészült az új vizesblokk.

Az iskola udvara nagyon hangulatos, mert a gyerekek által hozott növényekkel sziklakertet varázsoltak a tanítók, fontos eredményt elérve az igényes környezeti kultúra kialakításában.

Az új fajátékok, hinták, mászókák jó szórakozási és játék lehetőséget nyújtanak az alsós gyerekeknek. A két sportpályánkat az idő nagyon megviselte, reméljük, a felújításra nem sokat kell várnunk.

2014-ben az iskola udvarán önálló épületként álló, fejlesztő foglakozásoknak helyet adó épületünk új tetőt kapott.

Az épület a közös ellátó szervezet megalapítása (GESZ) előtt az iskola gondnokságának adott helyet. Azt megelőzően pedig szolgálati lakás volt.

2015 év nyarán kültéri fitnesz pálya épült az udvarunkon, amit a tanévnyitó ünnepélyen adott át a polgármester asszony és a diákjaink azonnal birtokukba is vették. Azóta is a kedvenc időtöltésük az eszközök használata.

Az elmúlt években nemcsak az épületek újultak meg, hanem iskolánk felszerelés és eszközállománya is. Az osztálytermeink nagy részében van projektor, laptop. Az informatika termünk 2016-ban kapott 30 új asztali gépet. A könyvtárunk egy pályázat során gazdagodott 9 új számítógéppel és monitorral. Vezeték nélküli internet rendszer teszi lehetővé a világháló használatát.

Az iskolánkban folyó oktatási munkát segítik a jól felszerelt osztálytermek, a szaktantermek, technikaterem, a fejlesztő terem, a könyvtár és a Knabel Klub, mely pályázati forrásból nyert berendezést, kis helytörténeti bemutatóval. (Knábel Vilmos, néptanító1884. július 31-én Felsőlövőn – ma Qberschlitzen, Burgenland – született. Nagyapja 48-as honvéd, édesapja asztalosmester volt. 1911-ben Bonyhádra került kántortanítónak. 1918-tól nyugdíjba vonulásáig a bonyhádi kétnyelvű alsófokú iskolában dolgozott (igazgató, tanító, majd címzetes igazgató). Arany, gyémánt és vasdiplomás pedagógusként 1972. október 26-án hunyt el Bonyhádon. Sírja a bonyhádi evangélikus temetőben van.
(G. Lengyel Éva Knabel bibliográfiája).

Mivel német két-tannyelvű az iskolánk, ezért ez a fő profilja. A gyerekekkel lehetőségekhez mérten kihasználjuk a versenyzési lehetőségeket. Nagy számban jelentkezünk levelező versenyekre, és a Solymár Imre Városi Könyvtár által meghirdetett többfordulós versenyekre. Ezeken rendszeresen több csapattal bejutunk a döntőbe, és ott szép eredményeket érünk el.

Rendszeres résztvevői vagyunk a városi területi vers- vagy mesemondó versenyeknek. De tanulóink nemcsak mondják, hanem írják a meséket különböző pályázatokra. Minden évben negyedikeseink megméretik magukat a Lotz János helyesírási versenyen, és évente egy-két tanulónk továbbjut a megyei fordulóba is. Iskolánk ad helyet a Bolyai anyanyelvi, és matematikai csapatverseny területi fordulójának.

Már évek óta mi rendezzük a Curie Környezeti verseny megyei fordulóját.

A mozgás is nagy hangsúlyt kap iskolánkban. A városunk akkori vezetésnek köszönhetően, megelőzve az országos bevezetést, már több mint tíz éve mindennapos testnevelés van nálunk. Tanulóink táncolhatnak, focizhatnak, kézi-és kosárlabdázhatnak, atlétika szakkörön vehetnek részt. Rendszeresen veszünk részt foci- kézi- atlétika- és mezei futóversenyeken. 2014/2015-ös tanévben bevezetésre került a testnevelés órákon a kölyökatlétika. A továbbképzések során nemcsak a kollégák tudása gyarapodott, hanem az iskolánk szertári eszközállományát is bővíthettük. A fő profilunk a foci és a kézilabda szivacslabdával.

A harmadik és negyedikes osztályaink a városi uszodában sajátítják el az úszás alapmozgásait, a különböző úszás nemeket. Így iskolánk minden tanulója a képességeinek megfelelően vízbiztonságot szerez és megtanul úszni.

Fontosnak tartjuk az olvasás- és írástanítást, hiszen ez a tanulás alapja. Jelentős feladatnak gondoljuk az olvasóvá nevelést. Mindent megteszünk, hogy a gyerekek életének része legyen az olvasás, hiszen ez kinyitja előttük a világot. Az olvasás a szókincsfejlesztésben is nagy szerepet játszik. Mivel a könyvek drágák, ezért a könyvtárak szerepe megnőhet, de oda kell szoktatni a gyerekeket. Nem sajnáljuk az időt a könyvtári órákra, könyvismertetésekre. Rendszeresen látogatják a tanulóink az iskolai könyvtárat, melyben csaknem 4000 könyv között válogathatnak. Szívesen megyünk a Solymár Imre Városi Könyvtárba is, ott tartalmas könyvtári órákon sajátíthatják el a gyerekek a könyvtári ismereteket.

A rajz tantárgy az esztétikai nevelésben játszik szerepet. Alsó és felső tagozaton is működik rajzszakkör. A szakos kollégák rendszeresen vesznek részt rajzpályázatokon és érnek el szép eredményeket a tanítványainkkal.

Technika szaktanteremmel is rendelkezünk. Itt a felső tagozatosok a különböző eszközöket tanulják meg használni. Megismerkednek különböző szerszámokkal, használatukkal, anyagokkal és azok megmunkálásával. A gyerekek élvezik a barkácsolást, örülnek az elkészített munkadaraboknak. Főzhetnek, süthetnek, savanyúságot készíthetnek. Az anyagi lehetőségek korlátozottak, de az interneten böngészve nagyon egyszerű alapanyagokból ötletes dolgokat lehet találni, de mindez kevés lenne, ha nincs egy tevékenykedtető kolléga.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakmai bizottsága 2011-ben pozitívan bírálta el a BONI Vörösmarty Mihály Általános Iskolának a Tehetségpont működtetésére benyújtott pályázatát. Akkor még ez volt az intézményünk neve. Az iskolánk csatlakozhatott az országos Tehetséghálóhoz. Az intézmény a tehetségpont cím elnyerését az eddigi tehetséggondozó tevékenység elismerésének is tekintette. A hálózathoz való csatlakozás lehetővé tette az iskola pedagógusainak továbbképzését a tehetségpedagógia területén. Az intézmény a nyelvvizsgára való felkészítés, a színjátszás, a matematika, a magyar nyelv- és irodalom, a sport terén működő foglalkozásait szeretné a jövőben a tehetségpedagógia tapasztalataival gazdagítani.

Minden évben március 15-én a Völgység Tehetséggondozó Egyesület átadja a Völgység talentuma díjat. Iskolánkból már tizennégy diák kapta meg ezt az elismerést.

Specialitásaink:

  • Angol nyelvoktatás első osztálytól
  • Informatika – ECDL
  • Tehetséggondozó tevékenység
  • Kompetencia alapú oktatás
  • Tanulási nehézségeket fejlesztő pedagógia
  • Gyógypedagógia
  • Logopédiai ellátás
  • Művészetoktatás: német tánc, grafika, ének-zene
  • Mindennapos testnevelés
  • Diáksport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz stb.)