Tantestületünk és technikai személyzetünk

Tantestület – általános iskola

                                                           Szak                                                              Beosztás

Aradi Valéria óvónő, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, humánszervező, szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető gyógypedagógus
Árva Edit nemzetiségi (német) tanító, kompetencia alapú angol nyelvi tanító, általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel osztálytanító
Bachesz Zita főiskolai szintű német szakos tanár, okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, földrajz szakos középiskolai tanár német – földrajz tanár
Bechtel Helmut Herman dr. magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, irodalomtudomány doctor (PhD), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető német tanár
Bokor Péter általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen osztálytanító

Bolbachné

Iszkádi

Marianna

oligofrén pszicho pedagógus, szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

gyógypedagógus

mesterpedagógus

Bölcsföldi

Márta

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus, tanító (differenciáló) területen osztálytanító
Bölcskei Bence okleveles angol-kémia tanár angol-kémia tanár
Csibi János általános iskolai tanító, neveléstudomány osztálytanító
Csiki Nikolett okleveles általános iskolai kémia és matematika tanár kémia tanár

Csizmadiáné

Énekes

Piroska

általános iskolai tanító anyanyelv szakkollégiumi képzéssel, nemzetiségi tanító (német), szakvizsgázott pedagógus, német nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen osztálytanító
Dobai Regina Viktória német nemzetiségi tanító osztálytanító
Eisensehr Mihály felsőfokú oktatási informatikus, okleveles technika szakos tanár informatika tanár
Eppel-Hajdu Liliána okleveles pszichológus iskolapszichológus

Eppelné

Csanaky Csilla

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel osztálytanító

Fausztné

Győrfi Tímea

általános iskolai tanító, nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen osztálytanító

Feith-Triebl

Zsófia

Erzsébet

általános iskolai német nyelvoktató tanító, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár osztálytanító
Ferenczné Fekete Gyöngyi rajz és vizuális kommunikáció szakos tanár, okleveles történelemtanár

rajz-történelem szakos tanár

GYES

Forray Edit német nyelvtanár, német-magyar szakfordító, okleveles történelemtanár német – történelem tanár
Gász Anita német szakos nyelvtanár, szociálpedagógus német tanár

Genczlerné

Herczeg Ágota

matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár matematika – kémia tanár
Gergely Gréta okleveles földrajz-biológia tanár földrajz – biológia tanár

Halászné

Molnár Judit

általános iskolai tanító, fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus preventív és korrektív (fejlesztő) pedagógiai pszichológia területen osztálytanító
Horváthné Bék Mária magyar szakos általános iskolai tanár, orosz szakos általános iskolai tanár magyar tanár
Horváth Szilvia német nemzetiségi tanító osztálytanító
Jászberényi Zoltánné matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár, okleveles fizikatanár matematika – fizika – kémia tanár, tagintézmény-vezető helyettes

Jurasitsné

Lőrinc Ildikó

gyógypedagógus tanulásban

akadályozottak pedagógiája szakirányon, szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógus
Kersák Tamás földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, pedagógia szakos előadó – egyetemi végzettség testnevelés tanár

Keszlerné

Glöckner Éva

általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen, nemzetiségi tanító (német), kommunikáció szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus, német nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen osztálytanító
Kovács Andrea általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, német nemzetiségi tanító osztálytanító

Kovács

Erzsébet

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár matematika – fizika – informatika tanár
Kovács Ferenc német nemzetiségi nyelv és irodalom és angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

angol-német tanár, tagintézmény-vezető

mesterpedagógus

Szaktanácsadó

Kovács Zoltán földrajz-rajz szakos tanár, informatikus könyvtáros, okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár könyvtáros, rajz tanár

Lovászné Till

Ágnes

általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal, nemzetiségi tanító (német) osztálytanító

Macsekné

Herger

Gabriella

német nemzetiségi tanító, szakvizsgázott pedagógus, mentorpedagógus szakterületen, szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető osztálytanító
Nagyné János Mónika általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen osztálytanító

Naszádos

Zsuzsanna

magyar -történelem szakos tanár magyar – történelem tanár
Németh Tibor általános iskolai tanító ének és pedagógia szakkollégiummal, német szakos nyelvtanár, művészeti oktató német – ének-zene tanár
Nikolov Beáta általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos tanár, óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár gyógypedagógus
Novák Anett általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen osztálytanító
Pechár-Varga Tímea rekreációszervező és egészségfejlesztő, okleveles általános iskolai földrajz és testnevelő tanár testnevelés – földrajz tanár

Pozsgai

Noémi

angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár angol – informatika tanár

Pusztai

Istvánné

általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus, tanító, (differenciáló) területen osztálytanító

Reiser

Kornélia

általános iskolai német nyelvoktató tanító, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár osztálytanító

Sántáné

Havasi Helga

általános iskolai német nyelvoktató tanító, nemzetiségi tanító (német) osztálytanító
Schwarcz Éva

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

 

osztálytanító
Szavári Attila

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár,

szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

történelem tanár, tagintézmény-vezető helyettes

Szegediné

Szőts Márta

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel osztálytanító
Szekerczés Szilárd általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel testnevelést tanító
Szekerczés Zsuzsanna általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel osztálytanító
Szvorényi Jánosné általános iskolai német nyelvoktató tanító osztálytanító
Tanai Péterné népművelő, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, rajz szakos tanár, vizuális nevelőtanár rajz tanár
Tratnyek Dóra okleveles általános iskolai magyartanár, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára magyar-német tanár GYES
Vendég Edit nemzetiségi tanító (német) osztálytanító
Vértessyné Beck Éva nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen osztálytanító
Wiandtné Gál Zsuzsanna általános iskolai tanító angol műveltségi területen, matematika-ének-zene szakos általános iskolai tanár matematika – angol –ének-zene tanár
Zircher Zita nemzetiségi tanító (német), szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

mesterpedagógus

osztálytanító

szaktanácsadó

Baumgartnerné Mezei Bernadett okleveles tánctanár (társastánc), testnevelő tanár

tánctanár

társastánc – AMI

Gombár Emese táncos és próbavezető (társastánc)

tánctanár

társastánc – AMI

Dózsa Melinda katolikus hitoktató
Gál Alfréd Károly református hitoktató
Mészáros Zoltán református hitoktató
Schaller Bernadett iskolalelkész evangélikus lelkész
Sebestyénné Nyisztor Orsolya katolikus hitoktató
Révész Bettina katolikus hitoktató

 

 

People Group Different Occupation Set Workers Profession Collection Stock Vector - Illustration of girl, design: 96982757

Technikai személyzet

Baranyi Zsoltné
iskolatitkár

Hollósi Tamás
rendszergazda

Kerekes Gábor Istvánné
pedagógiai asszisztens

Kerényi Helga
pedagógiai asszisztens

Simon Tibor
gondnok

Wittinger Ferenc
karbantartó

Márkus Éva
portás

Pfaff Tibor
portás

Kopecsni-Ékes Erzsébet

Fábián Mariann

Gödrei Andrea

Kiss Lászlóné

Sebestyén Rozália

Simcsik Katalin

Csenkeyné Fáth Erika

Ivanováné Tátrai Mária

Laposné Müller Edit

Morvai Renáta

Mátrai Andrea

Farkas Péterné