Speciális Tagozat

Intézményünk speciális tagozata sajátos nevelési igényű – tanulásban akadályozott – tanulók nevelését, oktatását látja el. A tagozaton dolgozó gyógypedagógusok a tanulók eltérő haladási képességeinek figyelembevételével egyénre szabottan fejlesztenek.

Legfőbb cél a társadalmi integrációt elősegítő, az életkezdéshez szükséges és a munkába állást elősegítő készségek, képességek és jártasságok kialakítása.