Hitélet

Az iskolai hittan bevezetése óta a gyermekek az ország minden iskolájában részt vehetnek hitoktatásban. Az egyházi iskolák ezenfelül is szerveznek alkalmakat, amelyek a lelki nevelést és megerősítést, valamint a közösségépítést szolgálják.

A többi evangélikus iskolához hasonlóan, mi is heti rendszerességgel tartunk áhítatot, amely a gyerekek lelki-szellemi épülését segíti. Az iskolában a különböző felekezetű hitoktatók szeretetteljes munkatársi viszonyban vannak egymással és ezt közvetítik a diákok felé is. Az evangélikus fenntartásból adódóan az evangélikus templomban veszünk részt istentiszteleten a nagy egyházi ünnepek közeledtekor.

A reformáció ünnepén iskolanapot tartunk, sokszínű programmal emlékezve az evangélikus egyház születésére. Ebben is felekezeti különbségtétel nélkül vehetnek részt tanulóink, mint ahogy a meghirdetett versenyeken is. Az iskolalelkész a gyermek, szülő, vagy pedagógus kérése alapján – a hozzá fordulókkal – lelki gondozói beszélgetést folytat az iskolában, amely alkalmakat a gyerekek igénylik is. Az egyházi jelenlét az iskolában nem csak a gyermek lelki fejlődését, hanem szellemi és testi funkcióinak gyarapodását is elősegíti.