Tantestületünk

1 fő
Végzettség: óvónő, általános iskolai tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, humánszervező, közoktatási vezető szakvizsga
Beosztás: gyógypedagógus

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, nemzetiségi tanító (német), közoktatási vezető szakvizsga
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: főiskolai szintű német szakos tanár, okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, földrajz szakos középiskolai tanár
Beosztás: tanár

1 fő
Beosztás: iskolalelkész

1 fő
Beosztás: óraadó

1 fő
Végzettség: oligofrén pszicho pedagógus, közoktatási vezető szakvizsga
Beosztás: gyógypedagógus

1 fő
Végzettség: okleveles német szakos középiskolai tanár, gyógypedagógus logopédia szakirányon
Beosztás: gyógypedagógus

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, szakvizsgázott pedagógus tanító (differenciáló) területen
Beosztás: tanító

1 fő
Beosztás: áttanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító anyanyelv szakkollégiumi képzéssel,
nemzetiségi tanító (német), német nemzetiségi mentorpedagógus szakvizsga
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: hitoktató
Beosztás: óraadó

1 fő
Beosztás: áttanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító könyvtár-testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
drámapedagógus, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító, nemzetiségi tanító (német), általános iskolai
tanító német idegen nyelvi műveltségi területen
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: rajz szakos tanár, vizuális kommunikáció szakos tanár,
okleveles történelemtanár
Beosztás: tartósan távol

1 fő
Végzettség: német nyelvtanár, német-magyar szakfordító, okleveles történelemtanár
Beosztás: tanár

1 fő
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: német szakos nyelvtanár, szociálpedagógus
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen,
nemzetiségi tanító (német), kommunikáció szakos bölcsész, német nemzetiségi
mentorpedagógus szakvizsga
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító rajz-népművelés szakkollégiumi képzéssel
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,
okleveles színháztörténet szakos bölcsész
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: német nemzetiségi tanító
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: magyar-orosz szakos általános iskolai tanár
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos
tanár, okleveles fizika tanár
Beosztás: tagintézmény-vezető helyettes

1 fő
Végzettség: gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Beosztás: gyógypedagógus

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területen
Beosztás: tanító

1 fő
Beosztás: áttanító

1 fő
Végzettség: földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár, pedagógia szakos
előadó-egyetemi végzettség
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel,
nemzetiségi tanító (német)
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: német-angol szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga
Beosztás: tagintézmény-vezető

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen,
biológia szakos tanár; okleveles biológiatanár-egyetemei végzettség
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: német
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal,
nemzetiségi tanító (német)
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító ének-pedagógia szakkollégiumi képzéssel
Beosztás: tanító

1 fő
Beosztás: áttanító

1 fő
Végzettség: német nemzetiségi tanító
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító
Beosztás: tanító

1 fő
Beosztás: óraadó

1 fő
Végzettség: német nemzetiségi tanító
Beosztás: tartósan távol

1 fő
Végzettség: magyar-történelem szakos tanár
Beosztás: tanár

1 fő
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító, oligofrén pedagógia szakos tanár
óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakos tanár
Beosztás: gyógypedagógus

1 fő
Végzettség: okleveles mérnök-fizikus
Beosztás: óraadó

1 fő
Végzettség: angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító informatika
műveltségi területen, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár-
egyetemi végzettség
Beosztás: tanár

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító, óvónő, szakvizsgázott pedagógus tanító
(differenciáló) területen
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai német nyelvoktató tanító, német nemzetiségi
nyelv és irodalom szakos tanár
Beosztás: tanító

1 fő
Beosztás: áttanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai német nyelvoktató tanító, nemzetiségi tanító (német)
Beosztás: tanító

1 fő
Beosztás: iskolalelkész

1 fő
Beosztás: tanító

1 fő
Beosztás: vendégtanár

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító testnevelés-pedagógia szakkollégiumi képzéssel
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: általános iskolai német nyelvoktató tanító
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: nemzetiségi tanító (német)
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: nemzetiségi tanító (német), általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító német idegennyelvi műveltségi területen
Beosztás: tanító

1 fő
Végzettség: nemzetiségi tanító (német), szakvizsgázott pedagógus,
közoktatási vezető
Beosztás: tanító, szaktanácsadó