Kétnyelvű német nemzetiségi nyelvoktatás

Városunkban és környékén nagy számban élnek német ajkú emberek, jelentős kulturális hagyományokkal. Célul tűztük ki a német nemzetiségi nyelv, a sváb kultúra és hagyományok életre szóló és sikeres megismertetését tanulóinkkal. Ezért az általános iskolában 1971 óta folyik német nemzetiségi nyelvoktatás heti 5 órában, továbbá heti 1 óra népismerettel.

A kétnyelvű német nemzetiségi oktatási forma azt jelenti, hogy a diákjaink a németet nem csak idegen nyelvi órákon sajátítják el, hanem az összes tanóra fele német nyelven folyik.

2010-ben indítottuk el a Deutsches Sprachdiplom nyelvvizsga lebonyolítását, ez idő óta rendszeresen van nálunk Németországból német anyanyelvű vendégtanár, aki segíti diákjainkat a nyelvtanulásban. Tanulóink ingyen, a német órákon és felkészítő szakkörön készülve tehetik le a német nyelvvizsgát. A magas óraszámban, szakképzett pedagógusokkal zajló nyelvtanulás eredményeként a 8. évfolyam végén diákjaink többsége sikeres DSD I. nyelvvizsgát szerez.

Ezenkívül megszervezzük a tanórán kívüli iskolai német foglalkozásokon, versenyeken, programokon való részvételt, Kränzlein tánccsoportunkkal városi rendezvényeken is fellépünk. Diákcsereprogram keretében a németországi Bautzenben nyílik lehetőség a nyelv gyakorlására.

A német mellett szól:

Magyarország környezetében több német anyanyelvű ország is található, amelyek a legfontosabb gazdasági partnerei hazánknak.

A német ajkú üzletfelekkel, saját nyelvükön kommunikálva, jobb kapcsolatok alakíthatók ki.

Német cégeknél elhelyezkedve biztosabb anyagi háttér alapozható meg.

Németország számtalan ösztöndíjjal várja azokat a diákokat, akik náluk szeretnének továbbtanulni.

A német nyelv ismerete és használata nélkülözhetetlen pl. a balatoni turizmusban vagy vendéglátásban való elhelyezkedéskor.

A médiában, informatikában és kommunikációs technológiákban zajló fejlődések elengedhetetlenné teszik a többnyelvű kommunikációt. Egy sor fontos weboldal is németül működik.

Régiónkban nagyarányú német kisebbség él, hagyományaik és nyelvük őrzése közös feladatunk.

A német Goethe, Kafka, Mozart, Bach és Beethoven nyelve. Olvassuk és hallgassuk műveiket eredeti nyelven!