LEGO® Education program

Az általános iskola alsó tagozatán a hatékony tanulás kulcsa a játékos ismeretelsajátítás. A csupán játékkal megszerzett ismeretek nem felületes tudást, hanem hosszú távú bevésődést eredményeznek, ezért iskolánkban a 2019/2020-as tanév alsós évfolyamán bevezetésre került a LEGO® Education képességfejlesztő program.

A LEGO® Education WeDo 2.0 robotépítő oktatási csomag rengeteg izgalmas projektet és számos programozási kihívást tartalmaz. A gyerekek kisebb csoportokban, vagy teljes osztálylétszámban dolgoznak olyan szakavatott pedagógusok irányítása mellett, akik részt vettek a robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadásról szóló továbbképzésen.

A LEGO® Education megoldásai olyan gyakorlati tanulási technikákon alapulnak, melyek segítik a diákokat, hogy elsajátítsák a dinamikus tanulás képességét. Ahelyett, hogy egyszerű memorizálásra bátorítana, a diákokat olyan kihívás elé állítja, melyek arra késztetik őket, hogy használják a képzeletüket, javítsák a problémamegoldó készségüket, valamint a másokkal való együttműködésre is ösztönöz.

Ez az oktatási céllal készített csomag – a programozás bevonásával – még hasznosabbá teszi a játékot. Nagyon fontosnak tartjuk a jövő generációjának azon kompetenciáit is fejleszteni, amelyek elengedhetetlenek lesznek abban a modern világban, amelyben ennek a korosztálynak majd boldogulnia kell.